1

Polityka prywatności

Cieszymy się bardzo z Państwa zainteresowania stroną internetową SolarWorld AG. Podczas wizyty na naszej stronie Państwa dane osobowe są oczywiście chronione zgodnie z ustawowymi przepisami. Państwa dane są zbierane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie danych osobowych i nie są publikowane bądź przekazywane osobom trzecim.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Poniżej znajdą Państwo dokładniejsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych:

 1. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

  W przypadku dobrowolnego udostępnienia przez Państwa swoich danych osobowych są one wykorzystywane przez nas wyłącznie do przekazywania Państwu informacji lub udzielania odpowiedzi na Państwa pytania, w zależności od tego w jakim celu przekazali nam Państwo swoje dane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskaine odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

  Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub innym tylko wówczas, jeżeli wymaga tego odpowiedź na Państwa pytanie oraz w przypadkach, gdy wyrazili Państwo na to osobno zgodę. We wszystkich tych przypadkach gwarantujemy, że Państwa dane są wykorzystywane wyłącznie w podanych celach.

 2. Prawo do wglądu

  Przysługuje Państwu prawo do wglądu w Państwa dane osobowe, jak również mogą Państwo w każdej chwili zażądać poprawienia nieprawidłowych danych, ich zablokowania lub usunięcia. Na prośbę chętnie udzielimy Państwu informacji na temat Państwa danych osobowych. Chcąc uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania, jak również w celu ich poprawienia prosimy o kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych:

  SolarWorld AG
  Martin-Luther-King-Straße 24
  53175 Bonn
  Niemcy

 3. Żądanie usunięcia

  Mają Państwo prawo w każdej chwili do cofnięcia udzielonej nam zgody na przechowywanie Państwa danych i zażądania ich usunięcia. Usunięcie Państwa danych osobowych nastąpi wówczas niezwłocznie. W pozostałych przypadkach usunięcie danych nastąpi z chwilą, gdy przechowywane dane nie będą już potrzebne do danego celu lub gdy przechowywanie Państwa danych stanie się niedozwolone z innych ustawowych powodów. W razie niemożności usunięcia z określonych powodów (np. ze względu na ustawowe terminy przechowywania) zamiast usunięcia nastąpi zablokowanie danych. Jeżeli chcą Państwo usunąć swoje dane prosimy o kontakt z:

  SolarWorld AG
  Martin-Luther-King-Straße 24
  53175 Bonn
  Niemcy

 4. Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Protokołowanie danych

  Zgromadzone dane

  Podczas dostępu do naszej strony internetowej oraz odczytu zapisanych na niej danych Państwa dane dostępowe są przez nas automatycznie protokołowane. Zgromadzone dane są wykorzystywane do analizy statystycznej w celu oceny naszego serwisu internetowego oraz optymalizacji naszej oferty. Przyporządkowanie danych do konkretnej osoby nie jest możliwe. W żadnym przypadku nie ma miejsce kojarzenie ze sobą różnych danych. Dane te są przekazywane do analizy statystycznej wykonywanej przez Webtrekk GmbH oraz MediaMind Technologies GmbH. SolarWorld AG gromadzi dane za pomocą narzędzia śledzącego „Piwik“ w anonimowej formie. Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, prosimy o kliknięcie tutaj:

 
 1. Rejestrowane dane to Request (nazwa żądanego pliku), typ/wersja przeglądarki (np.: Internet Explorer 6.0), język przeglądarki (np.: Polski), używany system operacyjny (np.: Windows XP), wewnętrzna rozdzielczość okna przeglądarki, rozdzielczość ekranu, aktywacja Javascript, Java wł. /wył., cookies wł./wył., głębia kolorów, Referrer URL (odwiedzona uprzednio strona), adres IP – są natychmiast anonimizowane a po przeanalizowaniu natychmiast usuwane –, godzina dostępu, kliknięcia, w razie potrzeby zawartość formularzy (w przypadku pól dowolnego tekstu, takich jak np. login i hasło, rejestrowana jest jedynie informacja "wypełnione" lub "niewypełnione"), dane lokalizacyjne i czasowe oraz wewnętrzne ID MediaMind.

  Na naszej stronie internetowej dostępnych jest kilka formularzy, za pomocą których mogą Państwo przesłać do nas dane. Jeżeli nie są to dane osobowe Państwa wpisy zostają zapisane w polach formularza i podane analizie statystycznej. Jeżeli są to dane osobowe, rejestrowane jest jedynie pod względem statystycznym przerwanie wpisywania lub pomyślne wysłanie danych, chyba że udzielili nam Państwo uprzednio wyraźnej zgody na analizę statystyczną również Państwa danych osobowych.

  W pozostałych przypadkach dane osobowe są gromadzone jedynie pod warunkiem dobrowolnego ich podania w ramach rejestracji Państwa osoby lub w przypadku zapytania (zob. punkt 1).

  Adres IP

  Państwa IP podczas dostępu do systemu zostaje tymczasowo zapisane. Służy to wyłącznie ochronie naszego systemu przed włamaniami i nieuprawnionym dostępem. Adres IP może – w połączeniu z innymi danymi (data, godzina) – pomóc w identyfikacji użytkownika. Po maksymalnie siedmiu dniach następuje anonimizacja adresu IP, identyfikacja użytkownika przestaje być wówczas możliwa. Zastrzega się prawo do statystycznej oceny anonimowych danych zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.

  Pliki cookies

  Do gromadzenia danych w ramach naszego serwisu internetowego używamy tak zwanych plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze przez Państwa przeglądarkę. Pozwalają nam one na zaoferowanie Państwu jeszcze przyjaźniejszego, efektywniejszego i bezpieczniejszego serwisu online. Plików cookies nie da się przypisać do konkretnej osoby i nie zawierają one żadnych danych osobowych. Nie dokonujemy również kojarzenia tych danych z innymi źródłami danych. Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane "cookies sesyjne", które są usuwane po wyjściu z przeglądarki. Oprócz tego używamy kilku długotrwałych cookies, za pomocą których ponownie Państwa rozpoznajemy. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód w Państwa komputerze i nie zawierają żadnych wirusów.

  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika pomiędzy poszczególnymi krokami zamówienia;
  4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  W ustawieniach przeglądarki można zezwolić lub zabronić zapisu plików cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na zapis plików cookies przez naszą stronę można temu zapobiec poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki.

 2. Ważność polityki prywatności

  Korzystając z naszych stron internetowych akceptują Państwo podane wyżej regulacje dotyczące sposobu wykorzystania danych. Zmiany w przyszłości lub rozwój (techniczny) naszego serwisu internetowego może spowodować konieczność wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności ze skutkiem na przyszłość.